PRIVATLIVSPOLITIK

For Ønskeskyen ApS er beskyttelsen af dit privatliv meget vigtigt.

Denne privatlivspolitik angiver, hvordan vi håndterer dine personligt, identificerbare oplysninger ("Personoplysninger"), som vi indsamler fra dig gennem din brug af vores websted på Ønskeskyen.dk ("Webstedet") samt platformen Ønskeskyen ("Platformen”), hvordan vi vil behandle dine Personoplysninger, samt hvornår vi vælger at videregive sådanne Personoplysninger til tredjepart. Webstedet og Platformen benævnes i det følgende under et som "Tjenesterne".

Din brug af Tjenesterne samt indsendelse af Personoplysninger til os udgør din bekræftelse af, at du har modtaget og læst denne privatlivspolitik. Denne privatlivspolitik er effektiv fra den 15. maj. 2020.

Dataansvarlig

Dataansvarlig er:

Ønskeskyen ApS CVR-nummer 41284366 Kristianiagade 1 2100 København Ø kontakt@onskeskyen.dk

Herefter benævnt som ”Ønskeskyen”, ”vi”, ”os” eller ”vores”

Personoplysninger og anvendelsesdata, som vi indsamler

Hvis du vælger eller har valgt at oprette en profil hos Ønskeskyen indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

navn, e-mailadresse, fysiske adresse, telefonnummer, fødselsdato, køn, detaljer vedrørende begivenheder, som du opretter en ønskeseddel for (f.eks. fødselsdagsdato og -placering), dine familieforhold og deres kontaktoplysninger, angivet af dig.

Der indsamles ikke særlige kategorier af Personoplysninger.

Vi indsamler kun de personoplysninger om dig, som du vælger at sende til os.

Du garanterer og indestår for, at alle Personoplysninger og øvrige informationer du giver os, er sande og korrekte og vedrører dig og ikke nogen anden person eller virksomhed.

Brug af de Personoplysninger og brugsdata, som vi indsamler

Vi indsamler og bruger dine Personoplysninger til følgende formål:

 • For at aktivere eller deaktivere dit abonnement på Tjenesterne,
 • For at levere Tjenesterne til dig,
 • For at håndtere dine forespørgsler,
 • Med henblik på forskning og udvikling for at udvide og forbedre Tjenesterne (f.eks. ved hjælp af dataanalyse), for at udvikle nye tjenester og løsninger og for at forbedre de nuværende Tjenester eller for at udvikle nye
 • For at sikre, vedligeholde og støtte vores systemer og programmer
 • Hvis det med rimelighed er påkrævet i forbindelse med en tvist, som vi er eller kan blive involveret i, enten direkte med dig eller en tredjepart,
 • Når vi af retshåndhævende myndigheder eller domstole er forpligtet til at videregive dine Personoplysninger,
 • For at forbedre vores Tjenester, kan vi muligvis bruge dine Personoplysninger til at prøve at løse dette problem.
 • til at hjælpe os med at lære mere om dine præferencer og for at forbedre din oplevelse, herunder ved at foreslå produkter, der kan appellere til dig og giver dig mulighed for lettere at nå ud til folk, såsom familiemedlemmer, der kan være med på en begivenhed, som du opretter en ønskeliste til.
 • for at understøtte vores salgs- og markedsføringsaktiviteter, med forbehold for dit forudgående specifikke samtykke, kan vi også bruge dine Personoplysninger til at kontakte dig for at promovere vores tjenester. I tilfælde af at vi sender dig reklamemateriale eller markedsføringsmateriale, giver vi dig muligheden for at fravælge modtagelse af sådant materiale i fremtiden. Du kan også fravælge modtagelse af sådant materiale til enhver tid i overensstemmelse med instruktionerne i denne privatlivspolitik.
 • brugsdata kan bruges af os til administrative, analytiske, forskning, test, optimering samt andre formål
 • brugsdata kan i samlet, anonym form deles med tredjepart, der leverer analytiske tjenester, søgning og andre optimeringstjenester. Disse anvendelsesdata vil ikke blive knyttet til dig personligt.

Hvad er retsgrundlaget for vores brug af dine Personoplysninger?

Vi indsamler og behandler Personoplysningerne med hjemmel i GDPR-artikel 6, afsnit 1. litra (a), (b), (c), (f), jf. Databeskyttelseslovens § 6.

 1. Nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig
  • Vi behandler generelt dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan opfylde aftalen, hvori du har tegnet abonnement på Tjenesterne.
 2. Vores legitime interesser

  Hvor det er relevant, behandler vi dine Personoplysninger, hvis det er påkrævet for at forfølge vores legitime interesser i forbindelse med levering af Tjenesterne, under forudsætning af at vores interesser ikke vejer tungere end dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder (f.eks. dine rettigheder til beskyttelse af privatlivet). Vi behandler f.eks. Personoplysninger:

  • Hvor det er relevant, for at gøre det muligt for dig at dele visse Personoplysninger med andre,
  • For at gennemføre forskning og udvikling for at udvide og forbedre Tjenesterne, at udvikle nye mobilitets-løsninger og forbedre ydelsen på Ønskeskyens produkter og tjenester. I den sammenhæng kan vi behandle dine Personoplysninger i en form, der ikke kan spores direkte tilbage til dig,
  • For at forbedre vores Tjenester (f.eks. hvis der er et teknisk problem med Tjenesterne), kan vi bruge dine Personoplysninger til at prøve at løse dette problem),
  • For at markedsføre vore Tjenester, og
  • Til at videregive dine Personoplysninger, når det kræves af os af retshåndhævende myndigheder eller domstolene.
 3. Vores retlige forpligtelser
  • Vi behandler dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, herunder overholdelse af afgørelser afsagt af domstole eller offentlige myndigheder.
 4. Baseret på dit samtykke
  • I visse tilfælde behandler vi kun dine Personoplysninger, hvis du har afgivet dit forudgående amtykke. For eksempel har vi brug for dit forudgående samtykke til at sende markedsføringsmateriale til dig via elektroniske medier eller for at dele dine personlige data med tredjepartsudbydere af værditilvæksttjenester.

Videregivelse af dine Personoplysninger, som vi indsamler

Vi deler dine Personoplysninger med andre til følgende formål:

 • Vi kan sælge og overføre aggregerede brugsdata, men sådanne brugsdata kan ikke identificere dig som specifik person.
 • vi bruger tjenester fra tredjeparter, der agerer som databehandlere for os. Sådanne tredjeparter har begrænset adgang til dine Personoplysninger, der skal bruges til specifikke interne formål. Disse formål kan omfatte marketingassistance, kundeservice og dataanalyse. De tredjeparter, vi har indgået kontrakt med til sådanne formål, vil kun have tilladelse til at bruge dine Personoplysninger til de formål, som parten er instrueret om, og vil blive kontraktligt bundet af en databehandleraftale.
 • vi kan videregive dine Personoplysninger indsamlet, hvis det kræves i henhold til lov eller retsafgørelse, hvis oplysningerne vedrører faktisk eller truet skadelig adfærd, for at undersøge og/eller gribe ind mod ulovlig aktivitet, mistænkt misbrug eller uautoriseret brug af platformen, eller for at beskytte andres ejendom eller sikkerhed.
 • hvor vi af offentlige myndigheder (f.eks. retshåndhævende myndigheder) og domstole er forpligtet til at videregive dine Personoplysninger til dem,
 • hvis det med rimelighed er nødvendigt i forbindelse med en tvist, som vi er eller kan blive involveret i, kan vi dele dine Personoplysninger med f.eks. den eller de øvrige involverede parter i tvisten eller med en domstol,
 • vi vil muligvis anonymisere dine Personoplysninger og så dele disse anonymiserede data med tredjepart til legitime formål, f.eks. til udvikling af nye mobilitetstjenester og løsninger.
 • I forbindelse med ethvert salg af vores virksomhed eller enhver forretningssektor (inklusive tilknyttede aktiver) er kundeoplysninger generelt en af de overførte forretningsaktiver, og sådanne kundeoplysninger (inklusive dine Personoplysninger) kan da blive overført eller solgt til erhververen af vores virksomhed eller en del heraf i tilfælde af et sådant salg eller afhændelse af en del af eller hele vores forretning.

Hvor længe gemmer vi dine Personoplysninger?

Vi gemmer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de behandles.

Vi anvender følgende kriterier for at fastsætte de perioder, som vi gemmer dine øvrige Personoplysninger i:

 • Varighed af dit abonnement på og levering af Tjenesterne,
 • Vores retlige forpligtelser til at opbevare visse af dine Personoplysninger,
 • Perioder, hvorunder et krav kan fremsættes af eller mod os,
 • Nødvendigheden af at vi foretager undersøgelser,
 • Nødvendigheden af at bruge dine Personoplysninger inden for rammerne af nuværende eller potentielle tvister.
 • Efter opsigelse eller udløb af dit abonnement på Tjenesterne sletter vi (udover i ovennævnte tilfælde) enten dine Personoplysninger, der vedrører din brug af Tjenesterne, eller beholder disse Personoplysninger i en form, der ikke kan spores direkte tilbage til dig.

Specifikke brugsdata slettes, hvis du ikke har brugt Tjenesterne i denne 3 års periode. For de dele af Ønskeskyen, hvor der kun vil ske en brug årligt, slettes de Personoplysninger, der føjes til din Ønskeskyens-profil, kun efter din anmodning

Bliver mine Personoplysninger overført til andre lande?

Dine Personoplysninger kan blive behandlet af os eller vores tjenesteleverandører i flere lande udenfor EU/EØS.

Hvis dine Personoplysninger overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (”EØS”), sikrer vi, at der træffes fornødne garantier, såsom at:

Overførslen falder inden for omfanget af en afgørelse om fornødne garantier truffet af EU-Kommissionen i henhold til GDPR, artikel 45,

Standardkontraktbestemmelser til databeskyttelse, som godkendt af Europa-Kommissionen eller en databeskyttelsesmyndighed i henhold til GDPR, Artikel 46.2, litra c eller d, er indgået, eller,

I tilfælde af overførsel af dine personoplysninger til USA, reguleres overførslen af EU-US Privacy Shield i henhold til GDPR, artikel 45

Annoncerbannere

Ønskeskyen leverer reklamer til bannerannoncering i samarbejde med sine partnere.

Dine rettigheder

Vi anmoder dig om at holde de Personoplysninger, du giver os, opdaterede, og at korrigerer alle Personoplysninger, du har givet os ved at opdatere din Ønskeskyen-profil.

Hvis du ønsker at fravælge yderligere meddelelser fra os, eller hvis du ønsker at gennemgå, slette og/eller revidere de Personoplysninger, vi har gemt om dig, skal du opdatere dine profiloplysninger, eller hvis dette ikke er muligt, kontakte os med din specifikke anmodning på kontakt@onskeskyen.dk. Vi forbeholder os retten til at bevare en anonym version af sådanne oplysninger.

Du er ansvarlig for, at bevare fortroligheden af din profil og dine login-oplysninger (inklusive password), og for alle aktiviteter, der foretages under din profil og ved brug af dine login-oplysninger. I tilfælde af, at du vælger at oprette en profil hos os, skal du ikke dele dine loginoplysninger med nogen.

Afhængig af og med respekt af gældende love har du visse rettigheder angående de Personoplysninger, vi har om dig i relation til Tjenesterne. Disse rettigheder omfatter følgende:

 • Oplysningspligt: Du har retten til at få klare, gennemsigtige og let forståelige oplysninger om, hvordan vi anvender dine Personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse hermed. Det er delvist årsagen til, at vi giver dig oplysningerne i denne meddelelse om privatlivets fred
 • Ret til indsigt: Du har retten til at opnå indsigt i dine Personoplysninger. Du har måske et ønske om at få indsigt i dine Personoplysninger for at bekræfte vores brug i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Ret til berigtigelse: Du er berettiget til at få dine Personoplysninger berigtiget, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige.
 • Ret til sletning: Dette kendes også som ”retten til at blive glemt” og, sagt enkelt, gør det dig i stand til at anmode om sletning eller fjernelse af dine Personoplysninger, hvor der ikke er tvingende grund til, at vi fortsat bruger dem. Bemærk venligst, at dette ikke er en absolut ret, og at der gælder undtagelser.
 • Ret til begrænsning af behandlingen: Du har ret til at opnå en begrænsning i behandling eller yderligere brug af dine Personoplysninger. Når behandlingen er begrænset, kan vi stadig opbevare dine Personoplysninger, men vores brug af dine Personoplysninger er begrænset.
 • Ret til dataportabilitet: Du har retten til at få og genbruge dine Personoplysninger til egne formål på tværs af forskellige tjenester. Bemærk venligst, at dette ikke er en absolut ret, og at der gælder undtagelser. Denne ret kan også kun bruges under visse omstændigheder og under forudsætning af, at den ikke påvirker andres rettigheder negativt (f.eks. kan den anvendes hvad angår Personoplysninger, du har givet os, som vi har behandlet for at opfylde vores aftale med dig).
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling: Hvor behandlingen bygger på vores legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, medmindre vi har en tvingende og legitim grund til fortsat at behandle dine Personoplysninger.
 • Retten til, til enhver tid, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine Personoplysninger til direkte markedsføringsformål
 • Ret til at indgive en klage: Du har ret til at indgive en klage over den måde, vi håndterer eller behandler dine personoplysninger på hos din nationale databeskyttelsesmyndighed. I dit land er det Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk (www.datatilsynet.dk).
 • Retten til ikke at være genstand for en automatisk beslutningstagning. Du har retten til ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende bygger på automatisk behandling (herunder profilering), og som har retsvirkninger, der har juridiske retsvirkninger eller på anden vis signifikante virkninger for dig.

Bemærk venligst, at du kun kan udøve de ovenfor anførte rettigheder i forbindelse med de Personoplysninger, vi har om dig i relation til Tjenesterne.

Partnerskaber og eksterne kilder

Vores platform kan linke til eksterne websteder uden for vores kontrol, som f.eks. vores annoncørers og Ønskeskyens andre samarbejdspartnere.

Denne privatlivspolitik dækker kun den måde, vi behandler de Personoplysninger og brugsdata, vi indsamler gennem vores Tjenester.

Ved at få adgang til eksterne websteder, accepterer du disse websites privatlivspolitik. Vær opmærksom på, at de eksterne sider kan have forskellige politikker med hensyn til indsamling, brug og videregivelse af dine Personoplysninger, og at de vil have politikker, der specifikt regulerer, hvordan de behandler og gemmer dine kreditkortoplysninger, hvis du vælger at foretage et køb. Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for sådanne tredjeparts privatlivspraksis. Derfor opfordres du til at gennemgå deres privatlivspolitikker på alle tredjepartswebsteder.

Uden at begrænse noget i det følgende afsnit, er vi ikke ansvarlig for nogen måde for handlinger eller politikker på et eksternt websted, og du giver herved afkald på ethvert krav, du måtte have mod os med hensyn til behandling, brug og videregivelse af dine Personoplysninger af tredjepartswebsteder, der er knyttet til af os.

Som en del af at være i stand til at levere Ønskeskyens service, samarbejder vi med underdatabehandler, vi har aftaler med alle sådanne virksomheder, der vil være kompatible og kontraktligt bundet af en databehandleraftale. En liste over vores underdatabehandler, der er placeret indenfor EU, er tilgængelig på www.ønskeskyen.dk

Børn

Tjenesterne er ikke beregnet til brug af børn uden voksnes samtykker. Hvis du er forælder til barn under 16 år, og du mener, at dit barn har givet os Personoplysninger, som ikke er godkendt af dig som forælder, anmodes du straks om at kontakte os ved at indtaste e-mailadresse, og vi vil slette oplysningerne fra vores system.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid. I tilfælde af at vi foretager væsentlige ændringer af denne privatlivspolitik, vil sådanne politikker blive genudgivet i afsnittet "Privatliv" på vores Websted med den dato, hvor sådanne ændringer blev foretaget, anført øverst på siden. Derfor skal du læse denne privatlivspolitik fra tid til anden, så du er opmærksom på, når der foretages ændringer i denne privatlivspolitik. Din fortsatte brug af Tjenesterne efter en sådan ændring udgør din accept af sådanne ændring (r). Hvis du ikke accepterer ændringer, skal du fra vælge at bruge Tjenesterne.

Platformsikkerhed

Det er dit eget valg, om du giver Personoplysninger til os eller ej. Vi og/eller vores tredjepartspartnere har indført fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer for at forsøge at beskytte og hjælpe med at forhindre uautoriseret adgang, opretholde datasikkerhed og korrekt brug af de Personoplysninger, der er indsamlet gennem Tjenesterne.

Vi tager, eller forpligter gældende tredjeparter til at tage, rimelige forholdsregler for at beskytte dine Personoplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret videregivelse, ændring og ødelæggelse. Husk dog, at ingen transmission af data via internettet eller anden trådløst netværk kan garanteres at være 100 % sikker. Derfor kan vi ikke sikre eller garantere transmissionssikkerheden for de Personoplysninger, du sender til eller fra os, og du gør det på din egen risiko

Hvis du mener, at dine Personoplysninger bruges forkert af os eller tredjepart, skal du straks underrette os via e-mail på: kontakt@onskeskyen.dk.
Hvis du har generelle spørgsmål om vores privatlivspolitik, bedes du kontakte os på kontakt@onskeskyen.dk.